Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P+N 50kA

31.520.000